Bio nebio...

// 29.2.2016

Čím dál tím více lidí řeší kvalitu svého života, mění své návyky, zamýšlí se nad hlubším smyslem svého jednání. Jedním z témat, které je již několik let aktuální je i téma biopotravin. Díky rostoucímu zájmu o ně, roste i nabídka a rozšiřují se i místa, kde je můžete pořídit. Je okolo nich spousta pověr a ne vždy víme, co si pod názvem bio máme představit, za co vlastně platíme, zda těmto potravinám máme věřit.

Co je a není BIO?

Co všechno musí splňovat produkt označený bio, je popsáno v zákoně. Je zde přesně stanoveno, jak musí být produkt vypěstovaný a zpracovaný. Takovýto produkt je pak označen logem bio, na kterém je uvedeno číslo ústavu, který provedl kontrolu výrobku a země původu.

Jako bio může být někdy chápan také výrobek označený jako farmářský, tradiční atd. Tato označení však nic nezaručují, může si je na svůj výrobek napsat kdokoliv.

Jak se pěstují biopotraviny?

Biopotraviny musí obsahovat buď nulové, nebo 50-200krát menší množství pesticidů než běžné potraviny. Aby toho zemědělec dosáhnul, je třeba udělat tyto kroky:

1, půda musí nejdřív projít tvz. přechodným obdobím, kdy se z ní odstraní negativní vlivy předchozí činnosti. Znamená to, že farmář na ní již ekologicky hospodaří, ale ještě nesmí produkty prodávat jako bio. U orné půdy a pastviny jsou to 2 roky, u sadů, vinic a chmelnic 3 roky.

2, při pěstování a skladování má zemědělec jen omezené množství chemických přípravků, které smí používat

3, farmář musí maximálně zabránit oddělením svých pozemků kontaminaci z okolního prostředí

Cena bio potravin

Je třeba mít na paměti, že člověk neplatí jen za zdravější a výživově kvalitnější potravinu. Ta je jen výsledkem kvality celého systému.

1, platíme za udržitelnost systému hospodaření

V praxi to znamená, že za nějakou dobu nedojde např. k tomu, že bude půda zdevastovaná tak, že na ni nepůjde nic pěstovat, že bude zachována rozmanitost pěstovaných výrobků, že nebudeme řešit dopady používání chemických látek v běžném zemědělství na naše zdraví atd. S půdou je tedy zacházeno šetrně, aby její úrodnost byla zachována, pro ošetřování plodin se používá jen úzké spektrum hnojiv, u zvířat jsou respektovány jejich přirozené potřeby atd.

2, platíme za systém kontrol a certfikaci bioproduktů

U biopotravin se daleko více kontroluje půda, pěstování, způsob chovu zvířat, krmivo pro zvířata, skladování, přeprava, finální produkt. Zemědělci musí vést podrobnější dokumentaci, aby mohli vše danému ústavu doložit.

3, platíme za malý objem výroby

S postupným zvyšováním prodeje biopotravin se dá očekávat, že klesnou náklady na jejich výrobu a tím klesne i cena.

U některých produktů se cena bio a klasického produktů liší jen málo, u některých hodně. U zeleniny nebývá rozdíl tak velký jako např. u živočišných produktů, kde jsou daleko větší náklady na chov zvířat. Ta musí mít volný pohyb, bio krmivo, mohou být léčena jen omezeným množstvím antibiotik a po jejich použití je ochranná lhůta, kdy nesmí být produkt prodán spotřebiteli, dvakrát delší, než v klasickém zemědělství, čímž se opět zvyšuje náklad.

Česko je v rámci zemí střední a východní Evropy spolu s Polskem a Maďarskem zemí s největším potenciálem růstu podílu biopotravin na celkovém množství zkonzumovaných produktů. Je dobře, že konzumace těchto potravin narůstá, ať už z hlediska našeho zdraví, tak šetrného zacházení s přírodním bohatstvím. Třeba se jednou přiblížíme našemu jižnímu sousedovi – Rakousku, které je díky podpoře státu a řetězců na špičce v množství zkonzumovaných biopotravin. Pro lepší představu je možné navštívit některé jejich biofarmy. V Rakousku je totiž velmi oblíbené ubytování na takovýchto farmách. Pro více informací zkuste třeba http://www.nafarmu.cz/fx/cz/accomodationlist/acdst-rakousko/ nebo http://www.maxner.cz/zajezd/rakousko/85-87-0. 

  

Zpět

Facebooková diskuze

Nákupní košík
0 ks za 0.00 Kč